Vízia

Sme presvedčení, že v ľuďoch na Slovensku sa neustále prehlbuje vzťah k svetu okolo nás. Tak ako v celej vyspelej Európe, začíname aj my venovať čoraz väčšiu pozornosť prostrediu, v ktorom žijeme, pohybujeme sa a pracujeme. Vzhľad okolia a jeho úprava je odrazom kultúrnosti jeho obyvateľov a majiteľov, či miestnej samosprávy. Čoraz viac ovplyvňuje naše rozhodnutia pri výbere bývania, či dokonca aj práce a stáva sa tak aj dôležitým kritériom kvality života v modernej spoločnosti.
Tomuto presvedčeniu plne veríme a chceme sa aktívne podieľať na tom, aby bol svet okolo nás stále krajším a lepším miestom pre život.


Poslanie

Udržiavať svet okolo nás krajší je našou prioritou. Zabezpečovať čistotu miest, komunikácii, údržbu mestskej zelene je hlavnou náplňou našej práce. Zodpovední pracovníci vyzbrojení moderným a kvalitným technickým vybavením a dlhoročnými skúsenosťami sú vedení k svedomitému prístupu k tomuto ušľachtilému poslaniu.


Ciele

Dôsledným dodržiavaním firemnej vízie a poslania, poctivou prácou, využívaním najmodernejších technológií a neustálym zlepšovaním sa vo svojom obore sa chce naša spoločnosť SWM group stať poprednou spoločnosťou na trhu v oblasti údržby komunikácii a mestskej zelene.


Politika integrovaného manažérskeho systému

Našu politiku integrovaného manažérskeho systému si prečítate tu.