• slidebg

Vitajte na stránke spoločnosti SWM GROUP

Spoločnosť SWM group, patrí k silným a spoľahlivým spoločnostiam v oblasti verejnoprospešných služieb. Zameriavame sa predovšetkým na základné komunálne služby ako letná a zimná údržba ciest a komunikácii, údržba mestskej zelene a ďalšie verejnoprospešné a čistiace práce. Svoju prácu vykonávame starostlivo a najvyššiu kvalitu vykonaných prác garantujú dôsledne pracujúci zamestnanci vybavení najmodernejšími technológiami pre služby verejnej čistoty... aby bol svet okolo nás naozaj krajší.

Spoločnosť plánuje rozšírenie svojho portfólia aj na výrobu, s cieľom poskytnúť ďalšie služby.
Pomocou moderných technológií bude poskytovať automatickú alebo poloautomatickú výrobu
rozličných produktov z tabuľového polotovaru.