Pre čistejší svet okolo nás

Maximálne zodpovedný prístup a precízne vykonanie zadaných úloh zabezpečujú naši vyškolení zamestnanci ručne aj za pomoci modernej čistiacej techniky.

zametanie a čistenie logistických parkov, chodníkov, mestských ciest, a iných verejných priestranstiev ručne aj mechanicky


vyzbieranie organického a anorganického odpadu s následným odvozom na príslušné skládky


vyprázdňovanie odpadových košov


splachovanie komunikácií a verejných priestranstiev

odstránenie burinny v obrubnníkoch – chemickým postrekom


zemné práce


okamžité riešenie havarijných stavov


Pre viac informácií nás kontaktujte TU

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image